KUNDEAVTALE

Kundeinformasjon

Fakturainformasjon

Legg til Taxuskort

Hvis ønskelig, er det mulig å knytte opp Taxus-kort til kundeavtalen. Taxus-kortet er et kredittkort for taxi.

Kortet påføres firmanavn som standard. I tillegg kan personnavn preges på kortet. Kun ett navn pr kort.

Last ned fullført skjema

Ved å trykke "Last ned søknad" bekrefter du å ha lest og godtatt Retningslinjene hos TrønderTaxi AS.

Søknaden skrives ut og signeres. Sendes til okonomi@trondertaxi.no eller på fax til 73 90 90 44

Hvis skjema ikke blir lastet ned, sjekk at alle påkrevde felter er utfylt.